ÇALIŞMA İZNİ

OTURMA İZNİ

YABANCI PERSONEL TEMİNİ

Türkiye’de çalışmak amacı ile bulunan yabancı uyruklu kişiler, 4817 sayılıkanun gereği çalışma izni almak zorundadır.
Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’de ikamet edebilmeleri için oturma izni almaları şarttır.
Yabancı personel temini için gerekli çalışmaları sizin adınıza yapalım.