Çalışma İzni

+90 242 346 04 64 – +90 242 346 04 65

ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de çalışmak amacı ile bulunan yabancı uyruklu kişiler, 4817 sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanun gereği çalışma izni almak zorundadır. 2 Türlü başvuru yolu bulunmaktadır.

1) Yurtiçi Başvurular: Birinci şart “ikamet tezkeresi” yani “oturma izni” alınması zorunludur.

2) Yurtdışı Başvurularında: “ikamet tezkeresi” şartı aranmamaktadır.

Çalışma İznini özetleyecek olursak ; yabancı bir kişinin herhangi bir kurumda çalışması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından adına düzenlenen belgeye çalışma izni denir.

Kaç türlü çalışma izni vardır?

SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ: Yabancının ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere bir yıl geçerli olmak üzere verilir.

SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ: Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmadan ve çalışma bakanlığının uygun görüşü doğrultusunda; belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmadan süresiz çalışma izni verilebilir.

BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ: Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olan yabancılara, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşuluyla bağımsız çalışma izni verilebilir.

İSTİSNAİ ÇALIŞMA İZNİ: Ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, yabancılara, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.